Thursday, October 28, 2010

TUỔI GIÀ và DƯỠNG SINH

Thật khó xác định "người bao nhiêu tuổi người già" cũng giống như hỏi "trăng bao nhiêu tuổi trăng già" ! Ta hãy tạm lấy cái mốc tuổi về hưu (60) để bắt đầu đếm tuổi già.Sáu mươi năm cuộc đời giống như cái kim đồng hồ xoay một vòng hết 60 phút,ta lại được sinh ra lần nữa ở tuổi 61,lại bắt đầu một cuộc đời mới tựa như một "em bé tóc trắng".

"Thiên đàng thuộc về những ai giống như như trẻ thơ" (Thánh Kinh Tân Ước).Những "trẻ thơ tóc trắng" cần những bước đi khoan thai chậm rải trên thiên đàng của mình với những hơi thở nhẹ như mây trong trái tim tĩnh lặng rạng rỡ ánh tà huy.Những "em bé tóc trắng" thật hạnh phúc biết bao khi được giũ bỏ mọi triền phược của cuộc đời :

"Ta về giũ áo phù sa
Giở trang phong nhụy cho tà huy bay."
    (Bùi Giáng )

Xin giới thiệu với "những em bé tóc trắng" bài khí công Bát Đoạn Cẩm cải biên để làm hành trang trên con đường mây lụa.

                                     YÊN HỒNG DALAT

                                              


Wednesday, October 27, 2010

XANH MƠ

Gió hỏi mây muốn về đâu ?
Mây rằng :
Mây chẳng có câu trả lời !
Đã là mây
cứ thả trôi
Về đâu lại chẳng là trời xanh mơ !


     YÊN HỒNG DALAT