Wednesday, January 2, 2013

BỐN MÙA TRÔI TRONG TỪNG MỖI SÁT NA


           Nhìn xem trong mỗi sát na
           Xuân sang,hạ đến,thu qua,đông về
           Lắng nghe giai điệu say mê

           Diệu kỳ sự sống tràn trề trong tim.

                     YÊN HỒNG