Wednesday, October 27, 2010

XANH MƠ

Gió hỏi mây muốn về đâu ?
Mây rằng :
Mây chẳng có câu trả lời !
Đã là mây
cứ thả trôi
Về đâu lại chẳng là trời xanh mơ !


     YÊN HỒNG DALAT

1 comment: